Kunder

kunder

Brenden & Co Gjenvinning leverer containere til alle typer prosjekter. Våre kunder er både entreprenører og andre næringskunder som har større prosjekter som krever gode avfallshåndteringsløsninger, til private og borettslag som pusser opp eller har ryddeprosjekter. Våre sjåfører og ordrekontor er dyktige på å finne gode løsninger for å imøtekomme kundenes behov for avfallshåndtering.

Vi har også rådgivere og konsulenter som utfører avfallsplaner for prosjekter som produserer over 10 tonn avfall
eller med prosjektareal over 100m2, samt miljøsaneringsrapporter i større prosjekter som inneholder farlig avfall hvor analyser må fremlegges. Kontakt vårt kundesenter for spørsmål eller bestillinger tlf: 23 90 51 05

image005.jpg01CF8002.063D3C00
ADRESSE
TELEFON OG E-POST ORG.NUMMER ID nr. 138985
Brenden & Co Gjenvinning
Haraldrudveien 34
0581 Oslo
Tlf. 23 90 51 05
post@brendengjenvinning.no
Brenden & Co Gjennvinning 991 999 701 startbank