Byggheiser

svingheis

Vi har 3 typer heiser:

  1. Maber svingheis 500kg. til heising av blant annet gips plater og langt materiel, siden den kan svinges inn på stillasen.
  2. GL400 til heising av trillebårer, mur, stein etc. Plattformen er på 1,2 x 1,4m og er ikke svingbar. Her går man rett gjennom og inn på stillasen.
  3. Maber 500kg. Person og vareheis med en platting på 1,5 x 1,5m. For både person og materiel.
image005.jpg01CF8002.063D3C00
ADRESSE
TELEFON OG E-POST ORG.NUMMER ID nr. 138985
Brenden & Co
Nedre Kaldbakkv. 80
1081 Oslo
Tlf. 22 68 40 85
Fax. 22 30 20 53
post@brenden.no
Brenden & Co Stillasutleie AS 980 748 375
Brenden & Co Gjennvinning 991 999 701
startbank