Byggjerder

byggjerder

Gunnebo byggjerder

3m x 220

3,5m x 220

Dette gjør at man får en sikker innespertet arbeidsplass. Enkel montering og demontering som også kan utføres selv.

image005.jpg01CF8002.063D3C00
ADRESSE
TELEFON OG E-POST ORG.NUMMER ID nr. 138985
Brenden & Co
Nedre Kaldbakkv. 80
1081 Oslo
Tlf. 22 68 40 85
Fax. 22 30 20 53
post@brenden.no
Brenden & Co Stillasutleie AS 980 748 375
Brenden & Co Gjennvinning 991 999 701
startbank