Taksikring – Swing up

Layher Swing Up /Taksikring for flate tak

Taksikring-FlateTak

Layher Swing Up oppfyller kravene til sikring av flate tak.
Systemet er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet og kan monteres enkelt og raskt.
Swing Up tar utgangspunkt i Layher Allround, og rekkverket har derfor tilpasningsmuligheter i faglengdene 0.73m - 3.07m.

Systemet etterlater ingen hull eller klemskader på taket etter endt arbeid.
image005.jpg01CF8002.063D3C00
ADRESSE
TELEFON OG E-POST ORG.NUMMER ID nr. 138985
Brenden & Co
Nedre Kaldbakkv. 80
1081 Oslo
Tlf. 22 68 40 85
Fax. 22 30 20 53
post@brenden.no
Brenden & Co Stillasutleie AS 980 748 375
Brenden & Co Gjennvinning 991 999 701
startbank