30{5dce8a947b8d03cc99cf9add0c46bb72379d9f35e0bba095de8469c83f1fe549} rabatt på nettbestillinger

Salgs og Leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for avfallstjenester

1. Ved utkjøring, tømming, og henting av container/beholder/avfallssekk må kunde sørge for at egnet plassering er tilgjengelig, klar og ryddet. Det må ikke være parkert biler eller annet til hinder for utsett og tømming. Det er behov for minimum 10 meter lengde for å plassere og tømme container/beholder.

2. Tunge masser kan ikke leveres i store avfallssekker, kun standard avfallssekk i 1m3 størrelse.

3. Container/beholder/avfallssekk må ikke overfylles eller ha gjenstander stikkende ut over kanten slik at last kan sikres under transport. Ved rydding, venting, omplassering eller sortering blir kunde fakturert for dette pr påbegynte halvtime.

4. Containere som skal benyttes til kraning må være sertifiserte og godkjente for dette formål med synlig kontrollmerke. Containere som ikke er sertifiserte skal på ingen måte benyttes til kraning.

5. På vinteren må det være måkt og strødd slik at det er mulig å komme til, og få tømt og hentet container/beholder/avfallssekk.

6. Skal container plasseres på fortau eller gate må kunde sørge for skilting eller merking. Ved plassering av container på fortau eller andre områder som reguleres og vedlikeholdes av kommunen må kunde sørge for sperringer der hvor dette er påkrevet. Ved feiing, gatestenging, gaterengjøring, maraton o.l. må det meldes fra 24 timer i forveien slik at container kan hentes inn. For container som plasseres på kommunal grunn (gater/veier/fortau) i Oslo, må det søkes gateleie fra Oslo Kommune. Brenden & Co Gjenvinning søker gateleie på vegne av kunde der dette kreves, og viderefakturerer kunde for dette.

7. Åpen container/avfallssekk skal ikke plasseres nærmere enn 5 meter fra husvegger på grunn av brannfare. Oslo Kommune tauer inn container som ikke er plassert ihht retningslinjer, og inntauing blir viderefakturert kunde.

8. Krever du eller din næring at container må låses ihht krav fra f.eks. myndigheter må dette meldes skriftlig ved bestilling til Brenden & Co Gjenvinning. Dette gjelder også dersom avfallstypen eller din næring krever spesiell håndtering og oppbevaring av avfall, som for eksempel matavfall.

9. Blir skader påført container/beholder eller annet utstyr under leieperioden er kunde erstatningspliktig.

10. Container/avfallssekker skal ikke brukes til farlig avfall. Miljøgifter, landbruksmidler, kjemiske, eksplosive, etsende og flytende avfall (maling, olje, white spirit, rensemidler, syre o.l.) må håndteres særskilt i egne beholdere egnet spesielt for dette og deklareres ihht krav fra myndigheter.

11. Ved feil bruk av container/beholder/avfallssekk blir avvik fakturert. Vår sorteringsguide som følger dette dokumentet definerer hva som kan kastes i container/beholder/avfallssekk.

12. Ved kjøp av avfallstjenester med fastpris forbeholder vi oss retten til å fakturere avfall utover det som er forhåndsavtalt, til enhver tid gjeldende satser. Er tonnasjen under det som er forhåndsavtalt tilfaller mellomlegget til Brenden og Co Gjenvinning.