30% rabatt på nettbestillinger

Farlig avfall - deklareringspliktig

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som ikke kan behandles sammen med ordinært avfall, fordi det har egenskaper som blant annet kan medføre alvorlig forurensning, eller skader på mennesker eller dyr. Farlig avfall skal sorteres og det er et felles ansvar å passe på at farlig avfall ikke sprer seg i naturen. Vi har tatt for oss noen av de mest brukte farlige avfallstypene og gir dere gjerne informasjon om mer farlig avfall.

Trykk på den relevante avfallstypen, her finner du all nødvendig informasjon. Kontakt oss om dere trenger hjelp.

Last ned sorteringsguide for farlig avfall

Maling, lim og lakk

Avfallsnummer 7051
Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

Kom igang med deklarering >

Spraybokser

Avfallsnummer 7055
Sprayboksen (aerosolbeholder) benyttes til findistribuering av en væske, for eksempel maling, hårlakk, deodoranter, bakefett eller insektdreper.

Kom igang med deklarering >

Lysstoffrør og sparepære

Avfallsnummer 7086
Lysstoffrør- og sparepærer er kvikksølvholdige lyskilder og det klassifiseres som farlig avfall og er dermed deklareringspliktige. 

Kom igang med deklarering >

Impregnert treverk (cca)

Avfallsnummer 7098
Impregnert treverk kommer normalt fra treverk som blir brukt utendørs. For eksempel terrasser, gjerdestolper og gjerder etc.

Kom igang med deklarering >

Asbest

Avfallsnummer 7250
Asbest finnes i blant annet harde bygg- og fasadeplater (eternitt), isolasjonsmateriale for rør og kjeler, samt i vannrør, og kan også være bestanddeler i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc.

Kom igang med deklarering >

Ftalater

Avfallsnummer 7156
Ftalater finnes i mange typer produkter, for eksempel i tak- og gulvbelegg (vinylbelegg), eldre vinduer, kabler og understellsbehandling av biler. Ftalater blir også brukt i tetningsmidler, lim, maling og lakk.

Kom igang med deklarering >

Klorparafin

Avfallsnummer 7051
Klorparafinholdige isolerglassruter er farlig avfall, og er dermed deklarasjonspliktig. Ved transport kan vinduene krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ, de kan også stables i container. Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj. 

Kom igang med deklarering >

PCB

Avfallsnummer 7211
En del typer bygg og anleggsavfall inneholder PCB, for eksempel maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse. Bruk av PCB er i dag forbudt.

Kom igang med deklarering >